More
  Ads

  Gà kho sả , cách làm đặc biệt của nhà Natha Food || Braised chicken with Lemon Grass

  Tiêu đề : Gà kho sả , cách làm đặc biệt của nhà Natha Food || Braised chicken with Lemon Grass
  Kênh: Natha Food
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IirieDJC9q8

  Liên kết web

  Ads